Поняття методики податкового контролю

Таблиця 3

Виділення ключових ознак поняття «методика»

Автори

Визначення

Ключові ознак

Мочерний С. «Економічна енциклопедія»

Методика - конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій, чіткого опису способів існування.

конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій.

Золотогоров В. «Енциклопедичний словник»

Методика - сукупність способів, прийомів для систематичного послідовного виконання якої-небудь роботи

сукупність способів прийомів для послідовного виконання

 

Дяків Р. С. «Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера»

Методика - 1) конкретизація методу , доведення його до чіткого опису способів здійснення розробок, розрахунків, прогнозів, оцінок тощо. 2) узагальнення досвіду, способів, підходів технологічних прийомів здійснення завдань, реалізація планів, програм.

конкретизація методу, чіткий опис способів здійснення, узагальнення досвіду

 
 

Кушлін В.І, Чичканова В.П. «Енциклопедичний словник»

Методика - сукупність методів, рішення конкретної задачі.

сукупність методів

 
 

Азрилияна А.Н. «Великий економічний словник»

Методика -

сукупність методів, прийомів цілеспрямованого проведення якої-небудь роботи.

сукупність методів, прийомів

 
 

Шишов В. Н., Тур А. Н., Стах Н.В. «Словник сучасних економічних і правових термінів»

Методика контролю - послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.

послідовність дослідження методів і прийомів, чіткий опис способів виконання контрольних процедур і підготовка заключного документу за підсумками проведеного контролю.

 

Розглянувши перелік наведених визначень «методики» і виділивши ключеві ознаки, спробуємо дати власне визначення поняття «методики» - це послідовне виконання дій за допомогою сукупності методів, прийомів з чітким описом способів здійснення контрольних процедур із узагальненням вже маючого досвіду та підготовкою відповідних документів в кінці.

Отже, «методика податкового контролю - це послідовна системи дій та заходів направлена на контроль за виконанням податкового законодавства шляхом проведення заходів реєстрації і обліку платників податків, з чітким описом способів здійснення контрольних процедур із застосуванням різних форм і методів податкового контролю, контролюючими органами з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів». В разі виявлення факту скоєння податкового правопорушення застосувати визначені податковим і кримінальним законодавством мір відповідальності, це визначення є найбільш оптимальним для використання в сучасній податкові політиці, воно дозволяє розглядати методику податкового контролю як цілісну систему дій з можливим вибором найбільш ефективної і оптимальної, як для різних систем оподаткування так і для різних суб’єктів підприємницької діяльності.

Правильна і найбільш оптимальна методика податкового контролю дозволить зменшити помилки при розрахунках і сплаті податків, які допускаються із-за частих змін в податковому законодавстві, а іноді через суперечність між одними податковими нормативними актами і іншими, і не завжди навіть працівники податкових органів дають точні роз’яснення суперечностям в податковому законодавстві. В зв’язку з цими і іншими подіями сьогодні перед податковими органами стоїть серйозна проблема - вироблення правильної і точної методики податкового контролю, яка б дозволила проведення контролю за правильністю, своєчасністю і повнотою справляння податків і інших обов’язкових платежів до бюджету.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6